Translations

Select
RSS

Latest translations

 • 114:6 prej xhindëve dhe prej njerëzve!” -- sq.nahi
 • 114:5 i cili fshehurazi hedh dyshime në shpirtërat e njerëzve – -- sq.nahi
 • 114:4 nga sherri i djallit, bezdisës, -- sq.nahi
 • 114:3 Perëndisë së njerëzve, -- sq.nahi
 • 114:2 Sundimtarit të njerëzve, -- sq.nahi

Translation stats

 • Last week:
  + 0 likes
  + 0 translations
 • Last month:
  + 0 likes
  + 0 translations
 • Last year:
  + 0 likes
  + 0 translations

Top 5 translators

Top 5 translators since 2018-03-17: